Болници в България

Телефон: 0357 67074

Адрес: Панагюрище, Г. Бенковски 100

Телефон: 084 661682

Адрес: Кубрат, ул. Цар Борис I 12

Телефон: 02 922 60 00

Адрес: София, Св. Георги Софийски 3

Телефон: 06541 2846

Адрес: Никопол, Александър Стамболийски 27

Телефон: 05731 2025

Адрес: Генерал Тошево, Ив.Вазов 13

Телефон: 052 601 916

Адрес: Варна, Нидерле 4

Телефон: 068 603381

Адрес: Ловеч, Д-р Съйко Съев 27