Водно стопанство

Основните дейности на фирмите, наричани водни стопанства са свързани с изграждане на напоителни, водоснабдителни, инфраструктурни, жилищни и други обекти и съоръжения. Водното стопанство извършва също така и ремонт на вече съществуващи водопроводни и напоителни съоръжения.

Фирмите от сектора извършват и услуги със строителна механизация - багери, бетонпомпи, бетоновози, булдозери, кранове,както и превози на тежки и извънгабаритни товари.

Водните стопанства по общини са извършители на редица обществени поръчки.