Енергетика

Само преди 150 години хората са живели без електричество, а днес животът без него е почти немислим – на практика електроснабден е целият свят.

Фирмите за проекти в енергетиката изграждат фотоволтаични панели, водноелектрически турбини, трансформаторни подстанции, електропроводи, електрически табла и много други.

Някои от фирмите предлагат и консултации за планиране и проектиране на енергийни системи и експертни оценки, а почти всички поемат ангажимент за доставката и монтажа на инсталациите.