Напояване и хидромелиорации

За да има растителност, трябва вода, а доста често – много вода в подходящия момент. За да отглеждате успешно цветя, зеленчуци или просто тревни площи, e добре да се свържете с фирми за напояване и хидромелиорации.

Фирмите за напояване и хидромелиорации се занимават с проектиране, изграждане и поддръжка на системите за напояване, а в някои случаи – и с консултантски услуги.

Те специализират в различни видове помпени станции и поливни системи – за спортни терени, паркове и градини или за селско-стопански площи.