Строително-ремонтни услуги в Димитровград

ЕЛКО-ИРИНА СПАСОВА

Телефон: 0887387857; 0889751709

Димитровград, бул. България 4, вх. Г

Ремонтни и строително-монтажни работи. Поддръжка, ремонт, монтаж на технологично оборудване, машини и съоръжения и промишлено оборудване. Реконструкции на жилищни сгради и помещения. Фирмата е регистрирана в КСБ за строежи от 4 и 5 категории.

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ

Димитровград, ул. Димитър Благоев, бл. 24, вх. Г, ап. 2

Mонтаж, реконструкция, модернизация и ремонт на парни и енергийни котли, ремонт и монтаж на метални конструкции, детайли и заготовки в областта на енергетиката, химията, металургията, циментовата и хартиената промишленост. Строителство на сгради.

Телефон: 089 5943643

Адрес: Димитровград, бул. Димитър Благоев 16

Телефон: 0391 67632

Адрес: Димитровград, Емилиян Станев 8

Телефон: 0888 238 442

Адрес: Димитровград, В.Левски 20

Телефон: 0391 64916

Адрес: Димитровград, Хасковско шосе 1

Телефон: 0391 65207

Адрес: Димитровград, Химкомбинатска 3

Телефон: 0391 64908

Адрес: Димитровград, Патриарх Евтимий 1