Почивни бази в България

Телефон: 088 6841 499

Адрес: Камчия, Почивна станция Пера 1

Телефон: 0517 23295

Адрес: Цонево, Язовир Цонево

Телефон: 052 632295

Адрес: Варна, Цар Симеон I 3

Телефон: 071445169

Адрес: Костенец, Вилите