Почивни бази в България

Телефон: 02 957 15 50

Адрес: София, Национален парк Витоша