Почивни бази в България

Телефон: 088 6841 499

Адрес: Камчия, Почивна станция Пера 1

Телефон: 068 603038

Адрес: Ловеч, Търговска 43

Телефон: 00

Адрес: Търговище, Запад 2 ул. 3 март 1 бл. 1 вх. а

Телефон: 09527 2226

Адрес: Вършец, Серафим Георгиев 18