Почивни бази в България

Телефон: 052 302 265

Адрес: Варна, Св.Никола 39

Телефон: 03163 2174

Адрес: Брягово, между Брягово и Искра