Почивни бази в България

Телефон: 0554 42612

Адрес: Несебър, Маршал Толбухин 20

Телефон: 062 622 201

Адрес: Велико Търново, Хр.Ботев 86

Телефон: 0517 23295

Адрес: Цонево, Язовир Цонево