Плодове и зеленчуци - търговия

В зарзаватчийниците или в т.нар. магазини „Плод и зеленчук” се извършва търговия с плодове и зеленчуци. Такава дейност освен на дребно, се практикува и на едро, специално за търговците, на специализирани борси за плодове и зеленчуци.

 

Пресните плодове и зеленчуци са необходими през цялата година за да сме здрави.

Консумирайки максимално широка гама  си гарантираме всекидневен прием на най-полезните съставки – хранителни вещества, фибри, витамини и ензими.

Веществата, които се съдържат в тях нормализират обменните процеси и укрепват имунитета!

Поради тези причини търговията с плодове и зеленчуци е бранш, чиято функция никога не затихва, но макар и така широко разпространен този сектор си има своите особености.

Търговията с плодове и зеленчуци е доста специфична и сложна , тъй като предлаганите стоки са с малка трайност и подлежат на бързо разваляне.

По тази причина търговците или производителите , които сами пласират стоката си трябва да разполагат със специализирано оборудване за съхранение на храните като хладилници, фризери, които да запазват вида и вкусовите качества на предлаганите стоки до времето в което те ще потеглят към магазинната мрежа.