Golden Pages - сайтът на фирмите в България

Каталог номер едно за професионални стоки и услуги в страната
Единствен доверен партньор на Google в България за услугата Google Maps

СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ПОГРЕБАЛНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ

Съюзът е доброволно сдружение на частни предприемачи в погребалния бранш, с цел защита интересите на своите членове, премахване на монопола на държавата и общините. Подпомагаме решаването на конкретни въпроси в погребалните и траурните услуги.

Съюзът възниква като естествено и доброволно сдружение на частни предприемачи в този специфичен бизнес, с цел защита интересите на членовете и премахване на монопола на държавата и общините. СПФБ се стреми да подпомага решаването на конкретните въпроси в погребалния бранш като цяло и за всеки негов член поотделно.Целите на съюза днес са:

  • Утвърждаване на Съюза като водеща браншова организация в специфичния погребален бизнес
  • Утвърждаване на равнопоставеността между частни и общински погребални фирми
  • Защита правата и интересите на членовете на съюза
  • Защита интересите на потребителите на траурни услуги
  • Професионална подготовка на кадри за погребалната дейност.

Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Съюзът има непрекъснат контакт с повечето фирми от бранша, провежда семинари за обучение, работи активно в разработването на нормативните изисквания съвместно с представители на държавните органи, подпомага частните фирми в административните и съдебните производства срещу проявите на нелоялна конкуренция от страна на общинските траурни агенции и неправомерните условия за стопанска дейност. Съюзът и отделните негови членове имат натрупана богата съдебна практика в защита на еднаквите правни възможности за извършване на траурни услуги от всички участници на този пазар.

По инициатива и със средства на Съюза е преведен и приет в България европейския стандарт за погребални услуги – EN 15017 – БДС EN 15017.

СПФБ е единствената организация на свободни предприемачи от този сектор, призната от правителството на Република България.

Съюзът работи целенасочено и последователно за създаване на благоприятни условия за развитие на погребалния сектор в България, за въвеждане на изисквания и критерии за практикуване на професията, за спазване на етичните норми при обслужване на клиентите, за издигане на авторитета на работещите в погребалния бранш, като за целта създаде проект за закон за гробищните паркове, погребалната и траурно – обредната дейност и го внесе на 07.02.2011г. в парламента за разглеждане и обсъждане. Съюзът се превърна в основен защитник на интересите на всички участници на този пазар с активната си позиция по всички важни въпроси.

Членовете на СПФБ са водени от желанието да се разграничат от отрицателните явления в областта на погребалните и траурните услуги, да помогнат на обществото да различава фирмите, които заслужават неговото доверие от останалите. Всички членове на СПФБ вярват, че достойната раздяла със земния живот е тяхна грижа и дълг, а организацията обединява и защитава интересите на всички български предприемачи, инвестирали в най-непривлекателната, но достойна за уважение дейност.

Седалище и адрес на управление:

Централен офис - София 1202, кв. Орландовци, ул. Опорска река 3

 

Мнения

Напиши мнение за СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ПОГРЕБАЛНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ (3)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ПОГРЕБАЛНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Никола Марков 19 Aug 2015 21:19

Членуваме в Съюза на погребалните фирми от две години. За това време сме получили изключително коректно отношение. Интересите ни са защитени и получаваме всякаква подкрепа като траурна агенция.

Цанка Гълъбова 25 Feb 2014 11:33

Доволен клиент

Изключително коректно отношение на председателя на сдружението.Вежливо и професионално получихме желаната от нас информация!

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.