ЛОКАТОР-К

Продажба и сервиз на контролно-измервателни уреди и апаратура. Кабелоизмервателни лаборатории НН, СрН и ВН. Оборудване за органи за контрол и обследване енергийна ефективност. Газ-детектори и др. предпазни средства. Термовизионни камери. Калибратори.

Фирма Локатор-К ООД е основана през 1990 година в гр. София и се занимава с продажба и сервиз на контролно-измервателни и еталонни уреди и апаратура

Предмет на дейност:

• Доставка, асемблиране и модернизация на кабелоизмервателни лаборатории ниско, средно и високо напрежение;
• Кабелотърсачна и кабелоизмервателна техника - ударно-импулсни генератори, прогарящи устройства, аудио честотни генератори, рефлектомери (TDR), СНЧ (VLF) тест системи, локатори на частични разряди, уреди за точна локализация мястото на повреди и пр;
• Системи за диагностика и контрол на трансформатори, двигатели, генератори и прекъсвачи в това число измерители коефициент на трансформа ция, съпротивление на изолация (мегаомметри), съпротивление на намотки (микроомметри), фазово изместване, DGA монитори, FRA, RVM и други анализатори;
• Апаратура за анализ на токопреносни мрежи и съоръжения, изпитване на изолация, измерване на заземления, товарни устройства, тест на релета и прекъсвачи, високонапреженови AC/DC изпитателни апарати;
• Лични предпазни средства - изолационни, сфазиращи и оперативни щанги, детектори на напрежение, преносими заземители, персонални газ-детектори и др.;
• Уреди за мониторинг, измерване и контрол на електромагнитни полета (EMF);
• Термовизионни камери и измерители на топлопреминаване и загуба на топлина;
• Осцилоскопи, сонди, функционални генератори, AC/DC захранвания, измервателни клещи, мултицети;
• Калибратори на температура, налягане и електрически величини;
• Термометри, анемометри, влагомери, шумомери, луксомери, виброметри, стробоскопи, тахомери;
• Газ-анализатори на димни газове, преносими и стационарни газ-детектори, газсигнализатори и монитори на кислород, токсични и запалими газове, SF6;
• Ултразвукови и магнитно-индуктивни разходомери;
• Настолни и преносими твърдомери за метали и неметали, склерометри (чук на Шмид), профометри, детектори на армировка, анализатори на корозия, системи за анализ на шум и вибрации;
• Ултразвукови дебеломери за материал и покритие, грапавомери, ултразвукови дефектоскопи, видеоскопи и други решения за безразруши- телен контрол (NDT);
• Конвенционални и роботизирани CCTV камери за инспекция на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения;
• Универсални стендове за изпитване якост на опън, натиск, огъване, разкъсване, разрязване, раслояване, адхезия и др.;
• Изпитващи камери за проверка устойчивост на температура, влага, UV, сол и пр. прах, озон, горещо масло и пр.;
• Пълна гама прибори за обследване енергийната ефективност, контрол на съоръженията с повишена опасност и оборудване за органите за контрол.

Партньорство с чужди фирми:

Haefely-Hipotronics, Tettex, B2 Electronic, Kilovolt Prueftechnik, Intrereng Tech, Subsite, Work Italia, HT Italia, Greenlee, PeakTech Prüf- und Messtechnik, Kimo, Extech-Flir, Hazdust, Ndb, Crowcon, Time Electronics, Megabras, Sinus Messtechnik, Badger Meter – Dynasonics, Guide Infrared, Trotec, Keller Hcw, Kem - Kyoto Electronics, Schleich, Zwarpol, Suparule, Svantek, Delta Ohm, Deltatronic Technology, Leica – Detection Systems, Shenzhen Victor, Wavecontol, Sadt, Metra Mess- Und Frequenztechnik, Bi Communications, Leyro, Bouchet-Biplex, Met One Instruments, Dilog, Thermoteknix, Aitelong, Cotel, DeFelsko, Illko, Calmet, Mitech, Milwaukee, Brigon, Uniphos, Kwik-Draw, Ntek, Longrun, Owon, Novotest, Testech, Arkon, Envirosight, Mini-Cam, TREK, AccuMac, KharkovEnergoPribor, URNDT, Castle Group, Eston Technology Group, G.Drexl, Ponovo, SKB EP

Мнения

Напиши мнение за ЛОКАТОР-К

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ЛОКАТОР-К! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.