Метали, сплави, отливки и полуфабрикати - преработка и търговия

Преработката на метали и търговията с тях е основна част от индустрията още от дълбока древност.

Металите са необходими при почти всяка форма на производство: от релси и тръби до малките свръхпрецизни части на автомобили, поизведени по методите на праховата металургия.

Фирмите, занимаващи се с преработка и търговия на метали, предлагат леене на алуминий, стомани по заявка, сплави, отливки, полуфабрикати. Някои фирми и купуват отпадъчни метали, които се използват като суровина за производството на нови.