СЧЕТОВОДНА КАНТОРА АТЛАС

Счетоводна кантора АТЛАС предлага на клиентите си пълно и професионално счетоводно обслужване, данъчноправни консултации, оформяне на декларации и представляване пред държавни и общински органи НАП, НОИ, Агенция по вписванията, данъчна администрация.

Счетоводна кантора Атлас предлага на своите клиенти:

• одит
• фирмено счетоводство
• финансови и данъчни консултации
• администриране на заплати

Счетоводна кантора Атлас работи от 1994 г. Управител и главен счетоводител от Радка Георгиева - дипломиран експерт счетоводител от 1993 г.

В своя дългогодишен опит Счетоводна кантора Атлас се е специализирала в обслужване на малки и средни предприятия. Ние предлагаме на нашите клиенти качествен финансово-счетоводен мениджмънт при стриктно спазване на българското законодателство и защита на интересите на клиентите, в т. ч. и пред държавната администрация. Осъществяваният финансов мениджмънт е важно предимство при работата с нас. Това освобождава клиентите ни от грижата им за поддържане на специализиран счетоводен отдел.

Разполагаща с модерни софтуерни програми, както и абонамент към издателства, предлагащи правно-нормативни източници, счетоводна къща Атлас е винаги в крак с времето и умее професионално да балансира с поетите ангажименти.

Услугите, които предлага фирма Атлас са:

• водене на отчети, ведомости, баланси
• изготвяне на декларации за ДДС, за социални осигуровки, болнични, годишни декларации за НАП, НСИ, Агенция по вписванията
• преобразувания, сливания, ликвидации, изменяне на дейността на фирми
• данъчни консултации – подаване на декларации ДДС, ДЗПО, местни данъци и такси, избягване на двойно данъчно облагане
• назначаване и преназначаване на служители, водене на ведомости, трудови книжки, изготвяне на персонални досиета, изготвяне на трудови договори и др.
• извършване на одит

Сред нашите клиенти са фирми, занимаващи се с туризъм, производство, търговия, здравеопазване и професионална квалификация и обучение.

Основен принцип в нашата работа е гарантиране на сигурност, точност, лоялност, стабилност, конфиденциалност и пълна отговорност за нашата работа.
 

Мнения

Напиши мнение за СЧЕТОВОДНА КАНТОРА АТЛАС (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за СЧЕТОВОДНА КАНТОРА АТЛАС! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Михаела Вълева 21 May 2015 15:04

Атлас ни водят фирменото счетоводство от много години. Можем да разчитаме на тях във всеки един момент. Компетентни, точни и отгворни. Препоръчвам ги за всякакви счетоводни услуги.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.