Енергийна ефективност в Разград

МАТ

Телефон: 084 660412; 084 661821

Разград, ул. Бели Лом 40, хотел Централ

Производство и монтаж на метални конструкции за фотоволтаични електроцентрали. Проектиране и производство на аварийни и отклонителни скоби за водопроводи.