Д-Р ВЕНЕЦИО НЕЦОВ - АСМП-ИП ЗА СПЕЦ. МЕД. ПОМОЩ-ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КАРДИОЛОГИЯ

Адрес: София, Михаил Буботинов бл. 36 вх. А ет. 1 ап. 3

Телефон: 02 9530952

Това е начинът, по който в Golden Pages е вписана фирма Д-Р Венецио Нецов - Асмп-Ип За Спец. Мед. Помощ-Вътрешни Болести И Кардиология с адрес София, Михаил Буботинов бл. 36 вх. А ет. 1 ап. 3 и телефон 02 9530952. Основната дейност на Д-Р Венецио Нецов - Асмп-Ип За Спец. Мед. Помощ-Вътрешни Болести И Кардиология е "Медицински кабинети". Ако изпишете на латиница по погрешка името на фирмата, би се получило D-R WЕNЕCIO NЕCOW - ASMP-IP ZA SPЕC. MЕD. POMOЩ-WYTRЕШNI BOLЕSTI I KARDIOLOGIQ или O-, LEKE[RF KE[FL - DI;M-RM PD IME[. ;EO. MF;FY-LCJ,ETKR /F.EIJR R UD,ORF.FHRS. Ако пък объркате фонетична и БДС подредба, вероятно търсите Д-Р Венецио Нецов - Асмп-Ип За Спец. Мед. Помощ-Вътрешни Болести И Кардиология ако сте въвели А-И УЕХЕЪСД ХЕЪДУ - ЬЯПЗ-СЗ ЮЬ ЯЗЕЪЛ ПЕАЛ ЗДПД;-УЩШИЕЦХС ФДВЕЯШС С НЬИАСДВДЖС, или О-, ЛЕКЕШРФ КЕШФЛ - ДИ;М-РМ ПД ИМЕШ. ;ЕО. МФ;ФЪ-ЛЦЙ,ЕТКР /Ф.ЕИЙР Р УД,ОРФ.ФХРС.