Адвокати в Русе

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КИРЯКОВИ И КО

Русе, бул. Тутракан 100, ет. 5

Адвокатското дружество е специализирано в областта на консултантските услуги, включващи осигуряване на правното обслужване, което обхваща следните правни отрасли - гражданско право, търговско право, административно право, данъчно право.

Телефон: 088 8815506

Адрес: Русе, Александровска 87

Телефон: 087 8692009

Адрес: Русе, ул. Александровска 84 ет. 3

Телефон: 082 834582

Адрес: Русе, Муткурова 36, вх.А, ет.2, офис 1

Телефон: 082 834031

Адрес: Русе, Пиротска 12

Телефон: 082 836675

Адрес: Русе, Църковна независимост 2

Телефон: 088 9847134

Адрес: Русе, Борисова 6

Телефон: 088 8836174

Адрес: Русе, Хан Аспарух 32

Телефон: 088 7056346

Адрес: Русе, Хан Омуртаг 2

Телефон: 089 9824748

Адрес: Русе, ул. Църковна независимост 18 ет. 4