Адвокати в Русе

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КИРЯКОВИ И КО

Русе, бул. Тутракан 100, ет. 5

Адвокатското дружество е специализирано в областта на консултантските услуги, включващи осигуряване на правното обслужване, което обхваща следните правни отрасли - гражданско право, търговско право, административно право, данъчно право.

Телефон: 088 8146522

Адрес: Русе, ул. Александровска 92

Телефон: 082 878036

Адрес: Русе, Любен Каравелов 8 ет. 1

Телефон: 082826052,0889630502

Адрес: Русе, ул. Църковна независимост 3

Телефон: 089 8258912

Адрес: Русе, ул. Пирот 5 ет. 3

Телефон: 082 830139

Адрес: Русе, Коледница 9 вх. Е

Телефон: 0889 82 99 22

Адрес: Русе, Липник 5, ет.1, офис 28

Телефон: 089 8629089

Адрес: Русе, Димитър Атанасов 2 бл. Латински вх. А

Телефон: 082 836077

Адрес: Русе, Хан Аспарух 31 вх. Б