Занимални

Услугата се предлага от много държавни училища, но поради липсата на свободни класни или достатъчно желаещи родители, занималнята може да е организирана само за 1-ви или 2-ри клас, а не за всички ученици в начален курс в училището. Работното време е различно, но е обикновено до 17:00 или 18:00 часа. Занималнята може да е както след учебните занятия, така и и преди, в зависимост от това, коя смяна е детето.

Ако условията в държавното училище не Ви удовлетворяват, алтернатива са частните занимални. Обикновено най-големите групи са от 15 деца, за които се грижат един или двама педагози. Част от занималните предлагат и разнообразие от допълнителни услуги като - вземане и водене на училище или на езикови или други занимания, транспорт, храна (топъл обяд и закуски) и дори контактуване с учителите. Работното време е значително по-дълго – някои са отворени до 21.00 часа, включително и в почивните дни. Допълнително се заплащат чуждоезиково обучение и спорт.
Цените се различават чувствително в зависимост от набора услуги, който е включен.

Полезни връзки

Министерство на образованието 

Регистър на училища и детски градини

Министерство на Социалните грижи 

Столичен РИОКОЗ