Телекомуникационни инсталации - строителство

Някога хората си предавали съобщения с помощта на сигнали – огън, дим, знаме или фар. Днес всички разчитат на модерни изобретения като телефон, радио, телевизия, компютър.

За да сте във връзка със света, в дома или офиса ви трябва да бъдат изградени съответните съоръжения и инсталации. Специализирани фирми проектират и изграждат телекомуникационни мрежи – телефонни централи и безжична телефония, кабелна и сателитна телевизия, компютърни връзки, интернет. Някои от тях изработват и пожароизвестителна и охранителни системи за сигурност.

Повечето доставчици осигуряват и поддръжка и ремонт на системите и обектите си. Попитайте за телефонния номер, на който да се обадите при спешен случай.