Телекомуникации

Днес лесният достъп до телекомуникации се приема за даденост – никой не си представя да живее без телефон, телевизор, радио и компютър.

Фиксирани и мобилни телефони, кабелна телевизия, компютърни мрежи и интернет връзка има в почти всички райони на страната. Конкуренцията между доставчиците се отразява на цените и на цялостното ниво на услугата. Повечето от водещите световни производители на мобилни телефони, компютри, лаптопи и други устройства продават продуктите си и в България.