Средни училища в Гоце Делчев

ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ  ЯНЕ САНДАНСКИ

Гоце Делчев, Скопие 4

ПМГ Яне Сандански, гр. Гоце Делчев, съчетава 95-годишна традиция в образованието и новаторски дух. Разполага с модерна база и отлични специалисти.Дава неограничени възможности на учениците си за участие в СИП, школи, изкуство и спорт.

Телефон: 0887425311

Адрес: Благоевград, ул. Яне Сандански 1

Телефон: 073 831998

Адрес: Благоевград, Брегалница 2

Телефон: 073 885288

Адрес: Благоевград, Ален мак срещу бл.35

Телефон: 073 831534

Адрес: Благоевград, Илинден 13

Телефон: 073 885533

Адрес: Благоевград, Райко Даскалов 4

Телефон: 073 831315

Адрес: Благоевград, Цанко Церковски 2