Средни училища

Средните училища са за ученици, завършили 7-ми или 8-ми клас. Те учат в обикновени училища, профилирани гимназии или техникуми.

В обикновените училища се изучават общообразователните предмети. В специализираните училища се изучават и чужди езици, точни науки, хуманитарни науки, изкуство, спорт и др., като в някои има приемни изпити. Техникумите и професионалните гимназии издават диплома за професионално образование. От 2008 г. насам диплома за средно образование се взима след матура.

Държавните и общинските училища преобладават, но броят на частните гимназии и колежи расте.