Сгъстени газове - производство и търговия в София

ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ

Телефон: 029737308; 042900750

София, бул. Цар Борис III 1, ет. 4

Линде Газ България предлага на своите клиенти разнообразие и възможност за намаляване на производствените разходи, чрез използването на различни видове газове - атмосферни, газове за хранително-вкусовата промишленост, електронни газове, фреони и др.

МЕСЕР БЪЛГАРИЯ

София, ул. Димитър Пешев 3А

Месер България е представител на световноизвестния Месер и предоставя на българския пазар технически газове - втечнени и газообразни в бутилки - кислород, хелий, газове за рязане, заваряване и замразяване, както и в технологии за пречистване на води.

ЕР ЛИКИД БЪЛГАРИЯ

София, Младост 4, Бизнес Парк София 1, сграда 7Б

Ер Ликид е водещ производител и доставчик на технически газове за индустрията. Разполага с 3 завода в Пирдоп, Перник и Търговище за производство на кислород, азот и аргон. Предлага газови смеси за заваряване и за хранително-вкусовата индустрия.

Телефон: 02 9785636

Адрес: София, Дружба ул. Амстердам 4

Телефон: 0700 44055

Адрес: София, ул. Владайска река 12

Телефон: 088 9956200

Адрес: София, бул. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 139 ет. 3 ап. 6

Телефон: 02 872 07 47

Адрес: София, Александър фон Хумболт бл. 119 вх. А