Битово и комунално стопанство - машини и оборудване в Търговище

Телефон: 0878 350118

Адрес: Търговище, ул. Братя Миладинови 38

Телефон: 073 833840

Адрес: Благоевград, Александър Стамболийски 11