Профилирани училища

Профилираните училища са най-вече гимназии, и по-рядко техникуми, т.е училища , осигуряващи средно образование,  в което е разширено е застъпено изучаването на определена учебна дисциплина.

 

В профилираните училища засилено може да се изучава:

- математика;

 

- хуманитарни науки: физика, химия, биология, география;

Комбинирани гимназии, които съчетават горните 2 сектора са т.нар. Природо – математически гимназии.

 

- чужди езици ( езикови гимназии): английски, френски,немски, испански, руски и др. езици. В езиковите гимназии изучаването на чужд език започва от основни понятия, но в края на обучението си там учениците са до там подготвени, че могат да полага изпити за редица сертификати, които да им подсигурят прием в чуждестранни университети.

 

- музика- различни музикални инструменти или видове пеене;

 

- спортни училища – там паралелките са специализирани в пракрикуването на различни спортове, като плуване, футбол, лека атлетика, гимнастика, борба и др. От спортните учлища излизат добра подготвени кадри, които да продължат развитието си в областта на спорта в Националната спортна академия  http://www.nsa.bg/

 

- сценични и екранни изкуства.