Почистване на офиси и сгради в България

Телефон: 0601 82040

Адрес: Търговище, Стефан Караджа 4

Телефон: 02 8651151

Адрес: София, Лозенец ул. Горски пътник 23А