Общи условия за ползване на сайта

Определения
„Уеб сайт” означава уеб сайтът goldenpages.bg, включително базата данни с информация за търговци и онлайн реклама, дизайнът, текстът, графиката и цялото останало съдържание на всички уеб страници в него, както и резултатите от търсения, всички домейни, свързани със сайта и всички софтуерни продукти и технологии, които са част от сайта.

„Търсене” означава функцията, даваща възможност на потребителите на Уеб сайта да намират чрез него доставчици на стоки и услуги.

Уеб сайтът www.goldenpages.bg и цялото му съдържание принадлежи, функционира и се публикува от Голдън Медия ООД.

„Golden Pages” e запазена марка на Голдън Медия ООД. Домейнът „goldenpages.bg” е регистриран от Голдън Медия ООД.

Съгласие с условията за ползване на Уеб сайта
При използване на този Уеб сайт вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на Уеб сайта. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, вие не би трябвало да ползвате този Уеб сайт.
Голдън Медия ООД си запазва правото да променя тези Условия за ползване на Уеб сайта. Вие поемате отговорност периодично да проверявате тази част от Уеб сайта за промени.

Авторски права
Всички изображения, лога, картинки, снимки, текстове, документи, бази данни и друга информация или рекламни материали, публикувани в този Уеб сайт, както и всички софтуерни програми и приложения са собственост наГолдън Медия ООД и/или на неговите партньори и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на останалото приложимо законодателство. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и сваляне на част или цялото съдържание на Уеб сайта без изричното разрешение на Голдън Медия ООД и/или на неговите партньори е забранено. Голдън Медия ООД си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу подобни нарушения съобразно предвидения от закона ред.

Ограничение на отговорността
Вие ползвате този Уеб сайт на собствена отговорност.
Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в този Уеб сайт, относно Голдън Медия ООД и неговите партньори, да е точна в момента на публикуване. Въпреки това, ние не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този Уеб сайт или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в Уеб сайта линкове.

Голдън Медия ООД не може да гарантира качеството, надеждността, годността за определена цел и безопасността на стоките и услугите, предлагани от търговците, включени в онлайн базата данни, както и информацията за тях, предоставена в други части на Уеб сайта или в уеб сайтове на трети лица, свързани чрез линк или по друг начин с Уеб сайта. Ето защо Голдън Медия ООД препоръчва на потребителите да проявяват разум и предпазливост при покупка на продукт или поръчка на услуга.

Голдън Медия ООД не може да гарантира, че:
• Достъпът до Уеб сайта ще бъде непрекъснат и безпроблемен по всяко време
• Уеб сайтът или сървърът (сървърите), чрез които се осъществява достъпа до него, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти
• Данните за фирмите ще бъдат винаги верни и без грешки

Персоналът на Голдън Медия ООД (включително неговите служители, управители, съдружници, свързани с него лица, представители и др. под.) не поемат нито пряко, нито по подразбиране, какъвто и да било ангажимент относно качеството, наличността, надеждността, законността, точността, пълнотата или годността за определена цел на информацията, съветите, съдържанието, резултатите от търсения, стоките или услугите, предоставяни от или чрез Уеб сайта, включително от или чрез други свързани с него чрез линк или по друг начин уеб сайтове.

Голдън Медия ООД не носи отговорност за съдържанието на статии, публикувани на www.goldenpages.bg. Статиите изразяват личното виждане, мнение и оценка на техните автори. В случай че някоя статия съдържа предложения и съвети, то Голдън Медия ООД по никакъв начин не гарантира практическата им приложимост и не носи отговорност за резултатите от тяхното прилагане. Изразените в тези статии мнения, оценки, изводи, анализи, съвети, препоръки, и др.под. по никакъв начин не отразяват официалното становище на Голдън Медия ООД с оглед на поместената в тях информация. Публикуването на подобни статии на www.goldenpages.bg не означава, че Голдън Медия ООД одобрява, поддържа или се съгласява с тяхното съдържание.

Разрешено използване
Goldenpages.bg предлага функцията Търсене с оглед предоставяне на възможност на купувачите на стоки и услуги (както физически лица, така и търговци) чрез информиран избор да намерят продавачи на такива. Ето защо, резултите от дадено търсене и всяка друга част на Уеб сайта могат да бъдат използвани за тази цел.

Забранено използване
Уеб сайтът не може да бъде използван за:
• Цели, които са незаконни съгласно българското право, а ако използването се извършва извън България – съгласно съответното местно законодателство
• Цели, които са вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по преценка на Голдън Медия ООД, по каквато и да било друга причина
• Създаване, проверка, актуализация или изменение на ваши собствени или на трети лица бази данни, досиета, указатели, списъци с клиенти, мейлинг-листове, списъци с електронни пощенски адреси и др. под., използвани за търговски цели
• Мониторинг или копиране на Уеб сайта или неговото съдържание, независимо дали се извършва механично или чрез автоматизирани средства (включително и без ограничение роботи (robots), паяци (spiders), скриптове (scripts), пълзачи (crawlers) и други автоматични средства)

Забранено е и използването на Уеб сайта, както лично, така и чрез автоматизирани средства (както са дефинирани по-горе), по начин, който би могъл:
• Да доведе до модифициране на която и да било част от Уеб сайта
• Да увреди неговата функционалност
• Да натовари неговата инфраструктура във вида й, определен от Голдън Медия ООД
• Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на Уеб сайта
• Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до Уеб сайта

Други
Голдън Медия ООД си запазва правото да променя технологията и дизайна на този Уеб сайт без предизвестие.
Голдън Медия ООД може да изпраща електронни съобщения на потребителите на този Уеб сайт във връзка със своите продукти и услуги, освен в случаите, в които потребителите са заявили изрично, че не желаят да получават подобни съобщения.
Настоящите Условия съдържат всички условия на договора между Вас и Голдън Медия ООД относно ползването от Ваша страна на Уеб сайта.
Този Уеб сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.