Овощарство

Зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството са традиционни подотрасли на растениевъдството в България, което е предопределено от благоприятните природни условия в страната и производствения опит на населението, натрупан през вековете. Всеки от посочените подотрасли се характеризира със специфични особености, както по отношение на изискванията към почвено-климатичните условия, така и по отношение на биологичните особености в развитието на отделните култури, които могат да бъдат поделени на трайни и едногодишни.

 

Овощарството има важно значение за изхранването на българското население, тъй като плодовете са неизменна част от менюто на хората в страната. Това се дължи на богатото съдържание на захар, фруктоза, пектин, ароматни и дъбилни вещества.

Климатичните условия също са благоприятна предпоставка за отглеждането на разнообразни плодове в страната чрез относително високите температури през лятото и продължителното слънчево греене. Неблагоприятни са ранните пролетни затопляния, които водят до преждевременното развитие и впоследствие до измръзването на по-топлолюбивите култури като черешите, бадемите, прасковите, зарзалите, кайсиите. Неблагоприятно се отразяват и засушаванията, поради което се налага напояване на градините в низините.

Благоприятен фактор за развитието на овощарството в България е наличието на вътрешни и външни пазари за пресни плодове и на значителни преработвателни мощности.

 

Основните райони на отглеждане на овощни култури в България са Пловдив и Пазарджик – ябълки, череши, праскови, сливи; Кюстендил – черепи, ябълки, сини сливи, круши; Тетевен , Троян, Севлиево, Габрово – ягоди, ябълки, малини; Сливен и Силистра – праскови и кайсии

Асортиметът на овощията отглеждани в България е богат, но най-видните представители на категорията са ябълките, сливите, прасковите, кайсиите, орехи, круши, череши, вишня, бадем, ягоди, малини.

 

Основните райони на отглеждане на овощни култури в България са Пловдив и Пазарджик – ябълки, череши, праскови, сливи; Кюстендил – череши, ябълки, сини сливи, круши; Тетевен , Троян, Севлиево, Габрово – ягоди, ябълки, малини; Сливен и Силистра – праскови и кайсии

 

В перспектива се очаква ново “възраждане” на овощарството в България, поради ценните качества на плодовете и търсенето им на вътрешния и външните пазари.