Основни училища

В основното училище учат ученици от началния (от 1-ви до 4-ти) и основния курс (от 5-ти до 8-ми клас). В България основното образование е задължително. Обучението започва на 7 години, а по желание на родителите и при навършени 6 години. Всяко дете трябва да премине едногодишен курс на предучилищна подготовка, което може да бъде осъществено, както в държавните училища, така и в държавните детски градини в зависимост от местоживеенето и избора на родителите.
 
След 4-ти клас учениците, които учат в начално училище, продължават образованието си в основно училище (ОУ) или в средно общообразователно училище(СОУ) - от 1-ви до 12-ти клас. В държавните училища образованието е безплатно, учебната програма е одобрена от министерството на образованието, а учебниците до 7-ми клас са безплатни. Вече има и частни основни училища, към някои от тях работят и частни детски градини.

Полезни връзки:

Министерство на образованието, младежта и науката