Охранителни услуги в Сандански

3 С САНДАНСКИ

Сандански, ул. Даскал Козарев 10

Фирма 3 С СОТ - клон САНДАНСКИ е динамично развиваща се фирма в областта на охранителната индустрия. Дейността на фирмата обхваща пълния спектър от услуги, сигнални системи и съоражения за сигурност в България.

Телефон: 0746 30 169

Адрес: Сандански, ул. Даскал Козарев 10