Охранителни и сигнални системи и съоръжения в Бяла