ДЕНОНОЩНА ДЕТСКА ПОЛИКЛИНИКА ВЕЛАКЛИНИК

Денонощна Детска Клиника Вела е здравно заведение, което предлага доболнично лечение и профилактика на детските заболявания от ден първи на детето до юношеската му възраст. Тук получавате възможно най-добра педиатрична помощ за Вашите деца.

Чрез постоянно повишаване квалификацията и уменията на лекарите и сестрите, съобразно най-високите стандарти на медицинската практика ние полагаме всички усилия да бъдем еталон за най-престижното 24-часово медицинско обслужване на деца.

Поликлиниката е добре оборудвана с всичко необходимо: регистратура, кабинети, манипулационни, възможности за ехография, кардиография, лабораторни изследвания, собствен медицински транспорт, собствена информационна система и компютъризиране на всички работни места, маркетингов и административен екип.

През следващите години Вела се приема изключително добре от родителите и през 2009 г. и 2010 г. започва да спонсорира и сама да организира редица детски прояви посветени на децата и родителите им като кани всички абонирани семейства.

През 2011 г. Денонощна Детска Поликлиника Вела е приета за член на Европейската Асоциация по Педиатрия, като на 21 Ноември 2011 г., в Деня на Християнското семейство е отворена Денонощна Детска Поликлиника Вела в гр. София.

1. Абонаменти предлагани от Вела:

Стандартен месечен абонамент:

Абонамента включва абсолютно неграничен брой прегледи, в рамките на месеца, като родителите могат да посещават поликлиниката по всяко време на денонощието, толкова пъти колкото е необходимо до пълното оздравяване на детето. Предоставяме Ви безплатни лабораторни изследвания, рентген, ехография, кардиография консултации с всички специалисти във ВЕЛА. Ако нещо Ви притеснява предлагаме телефонни консултации по всяко време на денонощието. На Вашето внимание предлагаме Програма за проследяване и профилактика срещу луксации при кърмачета.В сайта ни можете по всяко време да следите здравословното състояние на Вашето дете в Личеният му електронен картон,като има възможност за електронен обмен на данни.

Такса 38 лв./месечно, независимо от броя на децата в семейството/.

• В частта си детска консултация като пакет абонамента ви осигурява:

В този пакет ще разполагате с ежемесечна косултация до навършване на една година на детето.Параметрите на абонамента се описват в специален договор Цялата информация свързана със заболяванията и развитието на детето се съхранява електронно и е достъпна за семейството при поискване.

2. Програмата “Платени прегледи”:

• Първичният платен преглед е на стойност 35 лв, след което предлагаме безплатен 24 контрол,
• Цена от 20 лв за всеки следващ необходим преглед за срок от 30 календарни дни от датата на първичния преглед.
• Всеки такъв „платен” пациент също се завежда с електронно досие, където прегледите се документират и процеса се проследява.
• Платените пациенти също се ползват от възможността за безплатни телефонни консултации.

3. Домашен стационар

При този вид абонамент цялото лечение и всички прегледи на детето се извършват в домашни условия, при повикване и без да се налага то да бъде водено в поликлиниката, като обхватността на медицинските услуги е същата както при стандартния абонамент.

Абонаментна такса – 65 лв. за месец

4. Детски консултации

Това са ежемесечни консултативни прегледи на всяко дете от 0 до 1 година, които включват:

• Измерване тегло, ръст, физическо и нервнопсихическо развитие.
• Контрол за правилно хранене, режим на отглеждане, закаляване и двигателни упражнения.
• Контролни изследвания кръв и урина 2 пъти годишно.
• Профилактични прегледи от ортопед и контролно измерване с ехограф на тазобедрени стави срещу риска от дисплзии и предотвратяване на луксации.
• Диспансеризация и системно третиране и контрол на заболявания като рахит, анемии,често боледуващи деца, детска церебрална парализа и изоставане в нервнопсихическото развитие и др. до решаване на проблема или постигане на адекватен резултат спрямо най-съвременните стандарти в педиатриата.
• Консултативни прегледи на всеки 3 месеца на децата от 1 до 3 години.
• Консултативни прегледи 2 пъти годишно на всички деца над 4 години.

Кариера при нас:

За Лекари
Програми за лекари
Програми за медицински сестри
Маркетинг и мениджмънт персонал

Социални изяви на клиниката:

Коледна Кампания 2010
8 март 2011
1 Юни – Денят на детето
Първокласник
Спортни мероприятия
Медии

С Екипа на клиниката можете да се запознаете в сайта ни, като по този начин ще изберете най -подходящият специалист за Вас.

Къде да ни намерите:

София, кв. Лозенец, ул. Лале 8
телефони: 0878/64 19 19
E-Mail: velaclinic@abv.bg
Сайт: http://velaclinic.com/

Мнения

Напиши мнение за ДЕНОНОЩНА ДЕТСКА ПОЛИКЛИНИКА ВЕЛАКЛИНИК

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ДЕНОНОЩНА ДЕТСКА ПОЛИКЛИНИКА ВЕЛАКЛИНИК! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.