Клиники

Клиниките най-често са частни здравни заведения за извънболнична помощ. Съществуват и клиники, които функционират подобно на болниците.

Много частни клиники обединяват няколко кабинета по вътрешни болести. Има и специализирани: например психиатрични, дентални, очни, кожни или по пластична хирургия.

За разлика от държавните, частните клиники са добре оборудвани. Някои работят със здравната каса.

Полезни връзки:
Министерство на здравеопазването
Справка за здравно осигуряване (НОИ)
НЗОК 
Световна Здравна Организация