Клиника ВАЛОР

Специализирана ортодонтска клиника ВАЛОР провежда лечение с всички съвременни ортодонтски апарати. Дигиталният ортопантомограф е на разположение и на нуждаещите се от панорамна снимка външни пациенти. Цялостно ортодонтско обслужване на високо ниво.

Клиника Валор е първата специализирана клиника по ортодонтия в България. Нейните специалисти предлагат и осъществяват лечение на проблеми с подреждането и срещането на зъбите чрез всички видове съвременни ортодонтски апарати и техники /снемаеми апарати, вестибуларни или лингвални брекети, микроимпланти, Orthocaps/.
 
Провежда се лечение на пациенти от широк възрастов диапазон. Най-често те са в най-подходящите за ортодонтско лечение възрасти – 7-9 и 10-14 г. Нараства броят на т.нар. „ортодонтски възрастни“ пациенти, които имат желание и нужда да подредят зъбите си, за да решат естетични или да подготвят решаването на пародонтологични или протетични проблеми, както и на най-малките пациенти - 3-4 годишни деца с кръстосана захапка отпред или встрани или загубили зъбче, за което трябва да се запази мястото.

При нужда от хирургическа намеса по време на лечението, както и от консултация с друг специалист по дентална медицина, можете да се доверите на някой от водещите специалисти, с които клиниката си сътрудничи успешно от години.

Екипът на клиниката се състои от трима ортодонти - проф. Валентин Мутафчиев, д-р Александър Мутафчиев и д-р Галин Гаврилов, както и от любезен и компетентен асистиращ персонал от шест човека. На място има представител и на зъботехническа лаборатория, което позволява изработката на ортодонтските апарати в рамките на часове. Продължаващият стремеж за професионална квалификация на целия екип се реализира в редовни участия в български и международни конгреси, конференции и срещи.

Освен отличната подготовка и непрекъснатото усъвършенстване на екипа от професионалисти в клиниката, важен фактор за успешното провеждане на лечението е използването материали на водещи световни производители и фирми (3M Unitek, ORMCO, GAC и др.). Основна цел е работата с такива продукти, които да позволят съчетаването на оптималната ефективност на лечението с комфорта за пациента, леснота за поддържане на стриктна орална хигиена, удобство за работа и най-високите европейски медицински стандарти.

Клиниката е модерно обзаведена, за да се осигури удобство както за пациентите, така и за персонала. Разполага с два съвременно оборудвани кабинета с три работни места; дигитален рентген, позволяващ направата на необходимите за ортодонтското лечение рентгенографии, както и с лекционна зала.

Още от самото й създаване, в клиника Валор се използват високоспециализирани индивидуални решения относно денталното и компютърно оборудване и информационните системи. Системното надграждане на оборудването позволява безпрепятствената работа и оптималното обслужване на нашите клиенти.

На разположение не само на пациентите на клиниката, но и на външни пациенти е дигиталният ортопантомограф SIDEXIS. Сред неговите основни преимущества са:

• значителното намаляване на лъчевото натоварване за пациента в сравнение с конвенционалните рентгенови апарати
• възможност за допълнителна обработка на получените изображения; прецизност и леснота на анализа на рентгенографиите

Важна част от дейността на клиника Валор са и системно провежданите курсове за продължаваща квалификация за колеги. В основната част от тях се демонстрират и обсъждат определен брой тематично подбрани клинични случаи.

Клиниката е разположена в нова сграда, която е леснодостъпна и с личен, и с обществен транспорт. Сградата е модерно обзаведена, проектирана и изпълнена така, че да осигурява максимално удобство за пациентите и персонала.

Това позволява реализирането на един от основните ни принципи: "Времето е толкова важно за пациента, колкото и за нас".
 
Отличният краен резултат, висококачественото обслужване, приятелската атмосфера и коректното отношение, както и максималната удоволетвореност на пациентите са пряко следствие от стремежа ни да осъществим мисията си - реализирането на водещите ортодонтски стандарти в България.

Мнения

Напиши мнение за Клиника ВАЛОР (3)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за Клиника ВАЛОР! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Dora Seizova 21 Sep 2013 11:28

Безкрайни благодарности на проф.Мутафчиев,д-р Мутафчиев,д-р Гаврилов и целия екип !И двете ми деца бяха техни пациенти.Лечението продължи дълго,но резултатно.Много сме доволни!

Марина Иванова 12 Apr 2013 12:23

В клиника Валор направиха циментирана горна шина на дъщеря ми. Резултатът е видим след 6 месечно носене, благодаря на екипа за търпението, защото да се работи с деца, понякога никак не е лесно!

Славка Христова 19 Jan 2012 13:36

Изключително съм доволна от всички в клиниката.много са внимателни и истински професионалисти.Разбира се и тези, които се лекуват трябва да бъдат дисциплинирани.Желая на всички много здраве и успехи!

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.