УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Университетът за национално и световно стопанство е най-старото, най-авторитетното и най-голямото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа. Усилията ни са насочени към това да бъдем лидер в българското висше образование.

В УНСС има осем факултета: Общоикономически, Финансово-счетоводен, Управление и администрация, Бизнес факултет, Икономика на инфраструктурата, Международна икономика и политика, Приложна информатика и статистика и Юридически; 33 катедри; Отделение "Институт за следдипломна квалификация" , Център за дистанционно обучение (с регионалeн център в Хасково); Институт по интелектуална собственост и лидерство; Институт за развитие на предприемачеството; Междууниверситетски център за развитие на кариерата и др.

Преподавателите са близо 500, от които 300 - професори и доценти. В УНСС се обучават повече от 22 хиляди бакалаври и магистри – най-много в сравнение с всички университети в страната и 300 български и чуждестранни докторанти. УНСС е координиращ университет за България в Централноевропейската инициатива за междууниверситетски връзки, сътрудничи си с повече от 100 университета от Европа, Америка и Азия.

В УНСС е въведена кредитна система, която осигурява възможност за мобилност на студентите както между отделните специалности, така и в други висши училища у нас и в чужбина. Университетът издава 'Алманах', 'Годишник' и 'Научни трудове', научно списание 'Икономически и социални алтернативи' и 'Вестник на УНСС'.

 Лидер

Университетът за национално и световно стопанство е най-старото, най-авторитетното и най-голямото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа. Усилията на академичното ръководство са насочени към големите цели - университетът, както винаги от създаването си досега, да подготвя елита на страната ни, да бъде лидер в българското висше образование, неделима част от европейското образователно и изследователско пространство и предпочитано място за младите хора, които искат да получат модерно образование, да предлага конкурентоспособни образователни услуги. По данни на Националния осигурителен институт 97,5 на сто от завършващите УНСС се реализират на пазара на труда. Голяма част от неговите випускници са на високи позиции в публичната администрация и бизнеса. Държавните и частните работодатели приемат УНСС като синоним на отлична подготовка и висок професионализъм на неговите възпитаници. Университетът е лидер и в класацията на професионалните направления на висшите училища у нас, които дават на своите випускници шанс за най-добри доходи.

Випускници

От създаването си преди 96 години досега преподаватели и възпитаници на УНСС са видни учени, държавни дейци, премиери, министри, депутати, политици, първият български еврокомисар след влизането в сила на Лисабонския договор, посланици, представители на страната ни в авторитетни международни организации, кметове, общественици, бизнесмени, банкери и др. Само през последните години министър председатели на България са били шестима негови випускници, в т.ч. първата жена премиер.

Доктор хонорис кауза на УНСС

Носители на това най-високо почетното звание на УНСС на университета са авторитетни личности от Европа и САЩ, сред които проф. Джоузеф Стиглиц и проф. Пол Кругман, носители на Нобелова награда за икономика, Франц Фишлер, еврокомисар по земеделието, проф. Вацлав Клаус, президент на Чешката република, проф. Данута Хюбнер, еврокомисар, Жан-Клод Трише, управител на Европейската централна банка, проф. Талеб Рифай, генерален секретар на Световната организация по туризъм към ООН, Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, и др.

Общият дом

В сградата на УНСС има 120 аудитории, компютърни зали и кабинети, 367 учебни кабинета, съвременна аула 'Максима', зала 'Тържествена', в която абсолвентите получават своите дипломи, модерни конферентни и научни зали, библиотека със 100 компютърни места с безплатен достъп до интернет и електронна библиотека, Централен архив, първият в България университетски Център за целогодишен прием на документи, единственият по рода си в страната Тестови център за електронни кандидатстудентски, семестриални и държавни изпити с 200 компютъра, Издателски комплекс, книжарница, банков клон, стол-ресторант и др.

В централното фоайе на университета е разположена системата за информационно обслужване на студентите с два основни модула. Единият съдържа пълна информация за студентското положение на всички студенти. След въвеждане на факултетния и единния си граждански номер, те получават достъп до актуална информация - изпити, оценки, лекции, какви документи са необходими за получаване на стипендия, за настаняване в общежитие и пр. Вторият модул е за организацията на административното обслужване на студентите и на учебния процес във всички факултети. Системата съдържа информация и за кандидат-студентите. В уебсайта кандидат-студентите могат да намерят подробна информация чрез системата 'WЕВ - студент'.

Спортният център 'Бонсист' е най-модерният университетски спортен комплекс в България. Разполага с игрални зали, тенис кортове, игрища. Университетът има общежития за 5000 студенти и два студентски стола.

Мнения

Напиши мнение за УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.