Висши учебни заведения

Висшите учебни заведения са три вида: специализирани институти, колежи и университети.
В институтите се изучават точни науки, спорт, военно дело и изкуства, а студентите получават диплома за специалист. Бившите полувисши институти сега са колежи, завършилите ги взимат дипломи за специалист и бакалавър. В университетите степените на обучение са три – за бакалавър, магистър и доктор.

Най-старият университет в страната е Софийският, основан през 1888 г. Освен държавните университети съществуват и няколко частни. Сред тях са Американският университет в България и Нов български университет.