ФОНДАЦИЯ БЪЛГAРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯ

Организацията работи в областта на равенството между половете, домашното насилие, антидискриминацията и репродуктивните права. Изготвя изследвания, анализи и проектозакони, провежда обучения, консултации, кампании и лобира за законодателни промени.

Фондация Български център за джендър изследвания БЦДИ е създадена през 1998 г. като независима неправителствена организация, регистрирана по ЗЛС, ф.д. № 8516/1998. Организацията работи в сферата на равенството между половете, домашно насилие и антидискриминация и репродуктивните права. За целта тя предоставя информация, изготвя изследвания, анализи и проектозакони, провежда кампании и лобира за законодателни промени, предоставя обучение и консултации за професионалисти и работи с широка мрежа от организации, публични институции и експерти. Фондация БЦДИ има филиали в Пловдив, Хасково, Силистра и Горна Оряховица.
От 2001 г. Фондацията създаде Младежка програма, чиято дейност се ръководи и е насочена към ученици и студенти.

В екипа на фондация БЦДИ работят млади и образовани хора с широк мироглед, чиято единствена цел е да създадат равни права и задължения между хората, независимо от пол, раса, вероизповедание и др. признаци, които в някои случаи са причина за дискриминация.
Използвайки енергията на младите хора, опита на професионалистите и заредени с желание за осигуряване на достоен живот на хората в неравностойно положение, Българският център за джендър изледвания организира множество събития, срещи, консултации, обучения, както внесе и предложения за поправка в законодателството на Република България
 

БДЦИ работи основно в няколко направления:

  • Превенция и мултидисциплинарни услуги за защита на пострадали от домашно насилие
  • Изследвания
  • Образование
  • Застъпничество
  • Предложения за законодателни промени
  • Социални услуги за хора с увреждания и хора в неравностойно положение
  • Младежки дейности

Работим по програми за Превенция и защита срещу домашното насилие; Защита и подкрепа на хора с увреждания; Правна програма; Социална справедливост и сътрудничество за развитие; Изследователска програма; Младежка програма; Институт за женски човешки права

Фондация БЦДИ има мисия да живеем в едно по-модерно и културно общество, в което има равен достъп до услуги и работа за всички хора. Опазване на достойнството на всеки един човек е не само идея, но и постижима цел, която във БЦДИ следват неотлъчно.

Повече информация за нашите програми можете да намерите на нашия сайт
 

Контакти София
Адрес: София 1142, бул. Васил Левски №33
София 1000, П.К. 938
Е-mail: office@bgrf.org
Телефон: 02 963 53 57
Факс: 02 963 53 57
Мобилен телефон: 0878 567 620

Контакти Хасково
Адрес: Хасково 6300, ул.'Пирин' №9
Е-мейл: bgrfhaskovo@mail.bg
Телефон: 038 624 685
Факс: 038 624 685
Мобилен телефон: 0878 567 659

Контакти Димитровград
Адрес: Димитровград 4000, ул. Климент Охридски №1, ет.1, ст.1
Е- мейл: bgrfhaskovo@mail.bg
Телефон: 038 624 68
Факс: 038 624 68
Мобилен телефон: 0879 387 620

 

Мнения

Напиши мнение за ФОНДАЦИЯ БЪЛГAРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯ

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ФОНДАЦИЯ БЪЛГAРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.