Музеи

Културно-историческото наследство на България се съхранява в музеите. В разнообразни експозиции там са изложени старинни ценности и предмети от археологически разкопки, които дават сведения за миналото на българския народ.

 

Основни дейности на музеите са да издирват, събират, съхраняват, опазват и експонират паметници на материалната и духовна култура на българския народ, отразяващи традициите на българските земи от древността до наши дни.

 

Музеите предлагат и допълнителни атракции за туристите като демонстрации на традиционни занаяти, както и услуги: пре­дос­та­вят са­лони, из­лож­бе­ни за­ли и двор­но прост­ран­с­т­во за културни прояви (авторски изложби, концерти, ревюта), делови срещи, конференции и др.

 

В големите градове има исторически и етнографски музеи. В по-малките населени места населението също се гордее със своите музеи, които са най-често къщи-музеи на исторически личности, живяли или развивали дейност в района. Има и музеи, представящи специфични дейности на населението в даден регион, каквито са например Музей на розата в Карлово, Музей на боба в с. Смилян, Музей на солта в Поморие .