Металообработка в България

Телефон: 0301 63122

Адрес: Смолян, Д-р П.Берон 1

Телефон: 042 636840

Адрес: Стара Загора, Евлоги Георгиев 63-65, офис 9

Телефон: 0431 64454

Адрес: Казанлък, Александър Батенберг 221

Телефон: 04321 2094

Адрес: Мъглиж, в сградата завод за технологично обурудване

Телефон: 088 9432949

Адрес: Русе, Адмирал Рождественски 42

Телефон: 047193 283

Адрес: Могила, Христо Ботев 11

Телефон: 0554 44246

Адрес: Несебър, Стопански двор

Телефон: 042 637014

Адрес: Стара Загора, Индустриална зона, район ЗСК

Телефон: 054 887 919

Адрес: Шумен, Св.Св.Кирил и Методий 26