Месо и месни продукти - магазини в България

Телефон: 034 81913

Адрес: Пазарджик, Кочо Честименски 60

Телефон: 0331 23263

Адрес: Асеновград, Асенова крепост 5

Телефон: 02 9922179

Адрес: Бистрица, Ябълкова градина 2

Телефон: 088 8375377

Адрес: София, Надежда-1 бл. 138A ап. 16