Месо и месни продукти - магазини в България

Телефон: 034 81913

Адрес: Пазарджик, Кочо Честименски 60

Телефон: 0746 30081

Адрес: Сандански, ул. Солунска 4

Телефон: 0894 355883

Адрес: Варна, Левски ул. Каймакчалан 8

Телефон: 0331 23263

Адрес: Асеновград, Асенова крепост 5

Телефон: 042 267 017

Адрес: Стара Загора, Света Троица 61