Медицински кабинети в България

Телефон: 088 8945458

Адрес: Глоджево, Дянко Стефанов 22

Телефон: 052 332000

Адрес: Варна, ул.Мир 1,Майчин дом

Телефон: 032 950 019

Адрес: Пловдив, Брезовска 4,ет.2,офис 2

Телефон: 054 802 893

Адрес: Шумен, Николай Коперник 6

Телефон: 03124 2188

Адрес: Калековец, Възраждане 5

Телефон: 073 830598

Адрес: Благоевград, ул. Д. Груев 32

Телефон: 0361 62428

Адрес: Кърджали, Т.Киркова 15