Медицински кабинети в България

Телефон: 0318 23538

Адрес: Съединение, Ал.Стамболийски 28

Телефон: 02 982 15 16

Адрес: София, Бели Брези бл. 3 ет. 6 ап. 18

Телефон: 076 673303

Адрес: Перник, Изток ул. Йордан Благоев 41

Телефон: 052 614612

Адрес: Варна, Македония 142 вх. А

Телефон: 034 444 177

Адрес: Пазарджик, Св.Иван Рилски 4

Телефон: 0888/399-790

Адрес: София, Константин Иречек 48

Телефон: 0971 66600

Адрес: Лом, Георги Манафски 2

Телефон: 07133 2325

Адрес: Правец, Стара река 5