Медицински кабинети в България

Телефон: 0579 64010

Адрес: Оброчище, Черно море 13

Телефон: 0431 64654

Адрес: Казанлък, Изток бл. 22 вх. Б

Телефон: 02 4447001

Адрес: София, Студентски град, бл.5, ниско тяло

Телефон: 082 833832

Адрес: Русе, Дружба 3 бл. 31 вх. Б

Телефон: 042 626 845

Адрес: Стара Загора, Кенали 4

Телефон: 0301 82200

Адрес: Смолян, България 2

Телефон: 038 622221

Адрес: Хасково, Градска болница 2