Медицински кабинети в България

Телефон: 0659 93920

Адрес: Червен Бряг, Яне Сандански 61

Телефон: 088 7931540

Адрес: Дрангово, Здравна служба

Телефон: 0670 60511

Адрес: Троян, Ген.Ф.Радецки 30

Телефон: 088 7160956

Адрес: Хитрино, ул. Шипка 4

Телефон: 064 801842

Адрес: Плевен, Ив.Вазов 4 вх. 3

Телефон: 082 825660

Адрес: Русе, Независимост 2