Контролна дейност в Шумен

СТМ - ЕВРО КОНСУЛТ

Телефон: 0888282261; 0888674228

Шумен, бул. Славянски 24, ет. 3

Служба по трудова медицина. Акредитирана лаборатория за измервания по електробезопасност и измерване на факторите на работната среда. Вътрешни одити по OHSAS 1801. Изготвяне на системи за самоконтрол и НАССР. Изготвяне на противопожарни досиета.

Телефон: 054 800 703

Адрес: Шумен, Любен Каравелов 28А

Телефон: 02 930 88 10

Адрес: Шумен, Цветан Зангов 1

Телефон: 054 856501

Адрес: Шумен, Съединение 71

Телефон: 054 860 386

Адрес: Шумен, България 2

Телефон: 054 860 102

Адрес: Шумен, Цар Освободител 97