Клиники в България

Телефон: 062 644 441

Адрес: Велико Търново, Ален мак 6-Б

Телефон: 052 600955

Адрес: Варна, Център ул. Тодор Димов 18

Телефон: 02 444 75 04

Адрес: София, бул. Ген. М. Скобелев 26

Телефон: 02 8181575

Адрес: София, Никола Петков 56

Телефон: 073 885558

Адрес: Благоевград, Александър фон Хумболт 4

Телефон: 038 627822

Адрес: Хасково, Ив.Вазов 2

Телефон: 02 8626391

Адрес: София, ул. Акад. Стeфан Младенов 8

Телефон: 0887 444 741

Адрес: София, Цар Борис III 163

Телефон: 044

Адрес: Сливен, Ичеренско шосе 11