Клиники в България

Телефон: 02 870 11 18

Адрес: София, Гео Милев ул. 101 5

Телефон: 0866 60065

Адрес: Тутракан, Гео Милев 33

Телефон: 02 920 65 67

Адрес: София, Западен парк ул. Суходолска 2 72А бл. 72 вх. А ет. 1 ап. 4

Телефон: 02 8653540

Адрес: София, Крум Попов 62

Телефон: 054 876 979

Адрес: Шумен, Васил Друмев 17

Телефон: 032 991 971

Адрес: Пловдив, Пещерско шосе 47

Телефон: 0675 34502

Адрес: Севлиево, Никола Петков 60

Телефон: 032 630965

Адрес: Пловдив, Хр.Дюкмеджиев 32