Кабелни оператори

Телекомуникацията като понятие е осъществяване на аудио или видео връзка на далечно разстояние с цел обмяна на данни. В тази сфера кабелните оператори, осигуряващи на клиентите си достъп до Интернет, TV сигнал, телефон са част от голямото семейство на телекомуникационните компании.

Едно от основните изисквания на кабелните оператори е да осигурят гарантирано качество на подаваните към клиентите сигнали( TV, радио, телефонни , wi-fi).

Те предлагат различни по стойност абонаментни планове, стремящи се в максимална степен да са съобразени с нуждите и финансовите възможности на различните групи потребители.

Кабелни оператори в страната има в почти всяко населено място с население над 20 хил. жители.

За да отстояват правата си и да съгласуват действията си за обмен на програми, съвместно използване на техника и преносна мрежа те са обединени в Българска Асоциация на комуникационните кабелни оператори – БАККО.