Енергетика в България

ЕНЕРГОМОНТАЖ АЕК

Козлодуй, площадка на АЕЦ-Козлодуй ЕАД

Проектиране, управление и изпълнение на проекти в енергетиката (конвенционална и ядрена), промишленото и гражданско строителство, монтаж на метални конструкции и електрически съоръжения.

Телефон: 068 623896

Адрес: Лешница, Башбунар

Телефон: 0722 66880

Адрес: Самоков, Граф Игнатиев 2

Телефон: 046 662211

Адрес: Ямбол, ул. Ямболен 30

Телефон: 0700 161 61

Адрес: Варна, Бизнес парк Варна, сграда 6

Телефон: 042 600738

Адрес: Стара Загора, Юрий Венелин 2, офис 4

Телефон: 056 883120

Адрес: Бургас, Славейков бл. 124

Телефон: 02 4283493

Адрес: София, Филип Кутев 5