Детски градини в Ботевград

Телефон: 0723 666 37

Адрес: Ботевград, В.Левски Д-р Адриан Атанасов 4

Телефон: 0723 66803

Адрес: Ботевград, Княз Ал. Батенберг 30

Телефон: 0723 668 07

Адрес: Ботевград, Ал.Стамболийски 47

Телефон: 0723 66808

Адрес: Ботевград, 6-ти септември 17