Зеленчукопроизводство в Димитровград

НЕОПЛОД

Димитровград, Химкомбинатска 3

Фирмата се занимава със селско стопанство, производство на люцерна.

Телефон: 0391 64974

Адрес: Димитровград, Беласица 3