Здравно осигуряване в Търговище

Телефон: 0601 61103

Адрес: Търговище, ул. Трайко Китанчев 37, пощенски клон 3, п.к. 2