Застрахователна дейност в Русе

ЗД ЕВРОИНС Русе

Русе, ул. Славянска 11

ЗД Евроинс АД предлага: застраховка 'Гражданска отговорност, свързана с притежаването и ползването на МПС'; застраховка 'Каско на МПС'; застраховка 'Имущество'; застраховки 'Злополука и общо заболяване'; застраховка 'Помощ при пътуване'.

ЗД ЕВРОИНС Русе 2

Русе, ул. Духовно възраждане 45

ЗД Евроинс АД предлага: застраховка 'Гражданска отговорност, свързана с притежаването и ползването на МПС'; застраховка 'Каско на МПС'; застраховка 'Имущество'; застраховки 'Злополука и общо заболяване'; застраховка 'Помощ при пътуване'.

Телефон: 082 875040

Адрес: Русе, Ангел Кънчев 25

Телефон: 082 820168

Адрес: Русе, Славянска 9

Телефон: 082 829 992

Адрес: Русе, Александровска 33

Телефон: 02 9815799

Адрес: Русе, Св.Троица 15

Телефон: 088 5447478

Адрес: Русе, Мария Луиза 16 вх. 3 ет. 5 ап. 14